پاورپوینت حقوق و دستمزد

ساخت وبلاگ

مرجع فایلهای آموزشی | پاورپوینت حقوق و دستمزد

 • مرجع فایلهای آموزشی | پاورپوینت حقوق و دستمزد
  در
  حال حاضر حقوق كاركنان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي
  شركتهاي دولتي بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب
  13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي ، آيين نامه اجرايي آن و ساير بخشنامه هاي
  صادره بر اساس آن پرداخت مي گردد.

  ضريب حقوق
   
  دولت هر سال با
  توجه به شاخص هزينه زندگي ، ضريب حقوق كاركنان را تعيين و ابلاغ مي نمايد
  كه در سال 1386 ، ضريب حقوق جدول نظام هماهنگ ، برابر با 454مي باشد.
  بعنوان مثال ، براي مستخدمي كه در گروه 8 قرار دارد ، عدد مبنا در جدول فوق
  810 است كه با ضرب شدن در ضريب حقوق سال 1386 ، حقوق مبناي وي در اين سال
  برابر با رقم 367740 ريال خواهد شد.
   
   

  انواع گروه

  الف – گروه ورودي
   
  گروه
  ورودي افرادي كه در طول جنگ تحميلي از تاريخ 31/06/1359 لغايت 29/05/1367
  به مدت حداقل يك سال متوالي يا متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
  مسئوليت فرماندهي گروهان به بالاراداشته اند به شرح زير تعيين مي گردد:
  الف-
  گروه ورودي افرادي كه فرماندهي گروهان تا سطح گردان و عناوين همتراز(يا2
  سال فرماندهي دسته ) را به عهده داشته اند همانند متصديان مشاغلي است كه
  گروه ورودي آنان 6 تعيين شده است.
  ب- گروه ورودي افرادي كه فرماندهي
  گردان تا سطح تيپ و سطوح بالاتروعناوين همترازبه عهده داشته اند همانند
  متصديان مشاغلي است كه گروه ورودي آنان 7 تعيين شده است.
  ج-گروه ورودي
  افرادي كه فرماندهي تيپ و سطوح بالاتروعناوين همتراز رابرعهده داشته اند
  همانند متصديان مشاغلي است كه گروه ورودي آنان 8 تعيين شده است .
  تبصره
  2:درصورتيكه مفاد مزبور ازنظرمدرك تحصيلي و سوابق تجربي خود واجدشرايط هريك
  از گروههاي 6 -7 و8 باشند همواره ازدو گروه بالاترازگروه استحقاقي
  خودقرارخواهندگرفت.
   
  ضمنا با توجه به بخشنامه شماره 22400/41/2
  مورخ06/06/1375 سازمان اموراداري و استخدامي كشورفرماندهان موضوع بند 7
  مخير به استفاده از مزاياي فرماندهي يا ساير امتيازات ايثارگري مندرج در
  بندهاي2و3 بخشنامه مي باشند و برخورداري توامان از امتيازات مزبور مجوزي
  ندارد. 
   
   
   
   
  ب – گروه استحقاقي
  ماده1:
  ارتقاءگروه
  عبارت است ازانتصاب مستخدم به پست يا شغل مستمري كه طبقه شغلي آن درگروه
  بالاترقراردارد يابراساس طرح هاي طبقه بندي مشاغل به سبب احراز شرايط تجربي
  وياتحصيلي ويا سايرشرايط مقرر درطرح هاي مذبوردرطبقه شغلي كه گروه آن
  بالاتراست  .
  ماده2:
  ارتقاءگروه براساس نتايج حاصله ازامتحانات و
  ارزشيابي مستخدم موردتاييدكميته موضوع ماده12 آئين نامه به اجرايي طرح طبقه
  بندي مشاغل از تاريخ استحقاق خواهدبود.

  و . . .

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

پاورپوینت,حقوق,و,دستمزد,...
نویسنده : کاووسی فر بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت: 21:29